Plány

První nadzemní podlaží domu

Druhé nadzemní podlaží domu

První podzemní podlaží domu před přístavbou bazénové haly

První podzemní podlaží domu – přístavba bazénové haly